Colors of '84


bewegende beelden glijden doorheen de tijd met flarden

momentopnamen herinnering verwondering in vaal groen

trends op golven van licht als zonnestralen weerkaatst

door de vele kleine spiegels langs de kant van de weg

vindingrijkheid van dorpelingen overgedragen doorheen de tijd

kleur als tintelende draagkracht van ongeëvenaarde schoonheid

moving images float through time as snippets

snapshots memory wonder in pale green

trends on waves of light reflected like sunbeems

by the many small mirrors on the side of the road

ingenuity of villagers passed on through time

colour as tingling strength of matchless beauty


COLORS of ’84 neemt de bezoeker bij de hand en stimuleert het zien en kijken.

Een beeldenstroom van een landelijk dorp is opgedeeld in korte fragmenten

die at random worden weergegeven op 36 beeldschermen.

 

Het observeren en het cinematografisch registreren van het dorpsleven is echter

geen objectief ‘tonen van’ een tijdsdocument geworden.

Het is een subjectieve beeldvertelling die sterk beïnvloed is door mijn voeling met de leefwereld in landelijk gebied.

Een nieuwsgierig aftasten van begrippen als thuisgevoel, geborgenheid,

schoonheid in de onvolmaaktheid, vergankelijkheid, overlevering ...

De drang om datgene vast te leggen voor de toekomst wat niet geruisloos mag verdwijnen.

 

Wat voedt het warme thuisgevoel?

En waarin is mooiheid opgenomen?

 

 

Elk frame, elk beeld ademt betrokkenheid uit bij de warme en gemoedelijke dorpsbuurten,

het golvende landschap, de streling van de wind doorheen de bossen, de geur van de bewerkte akkers.

De kapelletjes, tuinhuizen en duiventillen, de kronkelende waterlopen en wandelpaden.

Al deze beelden vormen het nodige voedsel voor de bezoeker om zich

onbezorgd in de eigen herinnering te laten verdwalen.

 

Stap voor stap wordt de bezoeker ondergedompeld door een beeldenstroom van het dorpse gebeuren van elke dag.

Met aandacht voor het schouwspel van de vele zandkorrels op de wandelpaden,

het lijnenspel van de gebouwen en de rijke variatie in tuinconstructies, …

allemaal vormgegeven door de vindingrijkheid van de dorpelingen.

 

Omgevingen en handelingen die voor ons herkenbaar zijn,

maar die we zelden in ons opnemen als uniek.

Schilder David Hockney:

“Let's look around us with an open mind. And just enjoy seeing it”.

 

Of zoals fotograaf Saul Leiter opmerkte:

“Photographs are often treated as important moments,

but really they are little fragments and souvenirs of an unfinished world.

Hidden in the ordinary are great beauties”

 

Wat beroert de rijk gevarieerde natuur in de ochtendnevel,

met de geur van vers gemaaid gras naast de omgeploegde aarde?

En wat heeft het wolkendek zoal te vertellen aan het uitgestrekte landschap?