CONTAINER BLUES


zeven zeeën zeven maal

zeven woest beukende

stormen en ruige golven

flink trotserend eindeloze

avonturen gretig proevend

beleven van menig cultuur

en dan was het tijdstip

thuiskomen aangebroken

een rustige leefomgeving

intens dromen van zoete

geurstof herinneringen

innig vurig omarmend

seven seas seven times

seven fierce pounding

storms and rough waves

bravely defying endless

adventures eagerly tasting

experiencing many cultures

and then the time

coming home has come

a peaceful environment

intense dreams of sweet

fragrance embracing

memories dearly vibrantly


Container Blues is een reizend tentoonstellingsconcept voor foto- en video-installaties.

Solide, coronaveilig en verplaatsbaar van locatie naar locatie.

Een opvallende gele container, omgebouwd tot kleine tentoonstellingsruimte, bevat 12 doorkijkkokers

die de bezoekers, kinderen en volwassenen, een ruime inkijk geven in het gepresenteerde project.

De gebruikte en verweerde zeecontainer heeft tijdens het overvaren van ruwe wereldzeeën

een schat aan boeiende avonturen en levenswijsheid opgedaan.

Nu hij tot rust is gekomen wordt deze ‘doorleefde’ container

gevuld met de gevisualiseerde verhalen en emoties van creatieve beeldenmakers.

 

Op de site in Tessenderlo wordt de video-installatie Colors of '84 getoond.

 

De blues vertellen over het leven van alledag, zoals ook de video-installatie Colors of ’84 doet.

De typerende rauwe en deprimerende ondertoon bij de bluesmuziek, wordt in de video-installatie deels een gevoel van weemoed.

Doorweven met een laagje nostalgie opent het echter lichtpunten in de herinnering van de bezoeker.

Maar containers zijn ook omgeven met niet zo fraaie werkomstandigheden tijdens het transport.

En met het respect voor de mensenrechten bij de productie van de vervoerde producten,

gaat er een zekere vergelijking op met de leef- en werkomstandigheden eind 19de eeuw waardoor de blues is ontstaan. 

 

 

Geplaatst op openbare ontmoetingsplaatsen zoals stationspleinen, marktpleinen, parken, bedrijfsterreinen e.a.

functioneert de container als een tijdelijk aantrekkings- en belevingsobject.

En brengt het creatief werk met de meest laagdrempelige toegang mogelijk

dicht bij de mensen , en dit voor alle lagen van de bevolking.